Malmö under vatten

Den 31 augusti drabbades Malmö av ett lokalt regnoväder. På några timmar föll över 90 millimeter regn, vägar stod under vatten, källare översvämmades, äldreboenden evakuerades, tåg- och busstrafik ställdes in och stora delar av staden var ström- lös… En som drabbades var Lukasbroder Thomas Holm, som låg och sov i sin ateljé när vattnet vällde in och förstörde det mesta. Själv flydde han vattenmassorna och har nu slagit ner sina bopålar på andra sidan Sundet – i Köpenhamn! Två rubrikord var REGNKAOS och SYNDAFLOD. Här ser vi inte bara en intet ont anande sekreterare i Lukasgillet sova sin skönhetssömn, en seglande mus och en ubåt av okänd natio- nalitet utan också »Lukaslådan« med den färg som Lukasmå- larna behöver för att kunna visa oss vad som hänt under året. Den var ett tag försvunnen, men ritmästaren fann lådan, dess- bättre på ett betydligt torrare ställe än den Holmska ateljén.

Lukasmålare: Ulf Stålhane
Årtal: 2014

keyboard_arrow_up