Lunds nya järnvägsövergång

Lunds Central är Sveriges tredje största, räknat i antal resande per dag. Det krävs ett nytt nav vid Clemenstorget, varifrån bussar alternativt spårvagnar kan ta alla pendlare till SUS (Skånes Universitetssjukhus), Lunds universitet, forsknings- byn Ideon och vidare till Max IV och så småningom ESS… Flera förslag finns för hur man ska kunna skapa ett nytt rese- centrum i hjärtat av gamla Lund. Att gräva ner järnvägen blir för dyrt och att riva för att ge plats åt en ny knutpunkt väcker protester. Lundaarkitekten Jonas Lloyd är inte bara en Lukas- broder utan också en sann visionär som hämtat inspiration utifrån och nu vill bygga över järnvägen. Han lyckas slå två flugor i en smäll – det blir billigare och kommer att länka ihop Lunds stadshalvor – Väster (staden väster om järnvägen) med centrala Lund. Nästa steg blir kanske att bygga över motorvä- gen och knyta samman centrum med staden öster om E20… På toppen av den kulle under vilken Pågatåg och X-2000-tåg kommer att passera kan människor överblicka Lund och um- gås. Kanske en variant av »Kritiska hörnan« där studenterna omsatte växlar för hundra år sedan? Istället för »Rydes under- gång« får Lund »Lloyds övergång«!

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2014

keyboard_arrow_up