Lukastjuren räddar raset

»Lukastjuren räddar raset« eller »Helgos ande andas ut« eller »Lunds domkyrka despiriteras«… Plan- schens upphovsman var själv på plats och såg med egna ögon det historiska lyftet, hur Helgo Zettervalls blytunga torntak först fick en himmelsk svängom för att därefter, under folkets jubel, sänkas mot den förtrampade marken. Lukastjuren står här beredd att stötta tornen på vilka vi kan se oroande sprick- or… Kranskötaren som kom från Tunga lyft kunde det här med just tunga lyft vilket fick Helgo att dra en djup suck av lättnad. Inte bara en gång utan två gånger.

Lukasmålare: Bo Cronqvist
Årtal: 2021

keyboard_arrow_up