Lukastjuren MAX IV

MAX IV är vår framtida ljuskälla, men klarar inte av att få upp hastigheten utan måste ta hjälp av Lukastjuren MAX IV. Endast Lukastjurens väldiga organ har den nödvändiga kraften för att få strålen att strutta runt i den Colosseumliknande byggnaden. De energirika ljusstrålarna kan se olika ut, växla hastighet och rikt- ning. MAX-lab är bara ett exempel på att den framtida kraften och utvecklingen bygger på den kraft som finns samlad i Lukas. Den runda tunnel som är centrum i MAX-lab har stora likheter med den Frälsarkrans som universitetets rektor »Sankte Per« och kanske hela LTH:s ledning behöver just nu. Helt i enlighet med EU:s be- stämmelser är Lukastjuren här märkt med en gul EU-märkning i MAX-format med namn-numret Max IV.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2010

keyboard_arrow_up