Lukasplanschernas bevarande

För varje år blir Lukasplanscherna fler. Vi samlar dem i planschernas museum. Eftersom ingen försäljning sker, kommer denna förnämliga och unika samling, som för närvarande innehåller 1 300 värdefulla konstverk, att bli gigantisk med åren. Planscherna visar hur det kommer att se ut om några år. Lukasgillets arkiv, Planschernas museum, måste utvidgas till en ordentlig museibyggnad. Så här är det tänkt att se ut när vi lyfter in vår senaste årgång Lukasplanscher. Spekulanter ses värdera konsten för eventuellt inköp, en plansch har ännu inte hunnit att helt bli klar. En Lukasmålare springer efter sin bärare och sätter sista färgklickarna på rätt plats i sista stund.

Lukasmålare: Sune Rudnert
Årtal: 2002

keyboard_arrow_up