Lukasplanscherna i Staffanstorp

Årets stora publiksuccé på den skånska konstmarknaden är utställningen av Lukas- planscher på Staffanstorps konsthall. Där visas 36 från Lukasgillets 113 år. Den älds- ta är »Välkommen-planschen« från 1899. I denna triptyk syns till vänster arkivarien Anders W. Mårtensson, ritmästaren Gunnar Ottosson och webbmästaren Robert Hofbauer leta bland de cirka 1 500 planscherna i Lukasgillets arkiv, där det finns mer konst än syre. Därför är de tre utrustade med särskilda syrgasmasker… I mitten ser vi Hans Verduijn – som når långt utan stege – hänga planscherna i Staffanstorps konsthall tillsammans med den något kortare ritmästaren Gunnar Ottosson, med- an kommunikationsmästaren Carl Johan Evander dirigerar hängningen och hela tiden ber den långe Veduijn sänka på sin sida. Den tredje delen av triptyken visar vernissagen då mängder av Staffanstorpsbor och Lukasbröder samlades för att be- skåda utställningen, som nu förlängts till den 13 januari 2013. Över alltihop svävar Lukasbrodern Bo Polsten, ordförande i Staffanstorps konsthallsnämnd.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2012

keyboard_arrow_up