Lukasmålarnas gemensamma plansch 2016

Traditionsenligt har våra målande bröder uppmärksammat vad som hänt i Lukasgillet och världen. Aktuellt 2016 var påvens besök i Lund och presidentvalet i USA. Den helige Franciskus och Donald Trump dyker upp där man minst anar det på några planscher… och de är i centrum på målarnas gemensamma plansch ”Luthrade katoliker”.

2016 var det dags för en ny bildpresentatör: Fredrik Tersmeden. Han välkänd arkivarie, först på Akademiska Föreningen, nu på Lunds universitet, och är aktuell som författare till boken Lunds universitet under 350 år (tillsammans med Lukasbroder Björn Magnusson Staaf). Fredrik Tersmeden har kvalificerat sig genom att under ett antal Lundakarnevaler visa och försöka förklara Konstifikets konst. Tersmedens ande – och välbekanta mustacher – svävade över julgillets grand finale, i en installation (välkomsthälsning) signerad Lukasmålaren Hans Verduijn.

Lukasmålare: Gemensam plansch
Årtal: 2016

keyboard_arrow_up