Lukasgillet bra att ha

En notis i Finis är upphovet till denna »rörelse i konsten«. Huvudperson är vår gillesmästare (huvud nummer två från vänster). Ulf Kristoffersson ingår i ett »tema« på nya Pufendorfinstitutet som samlar forskare för att diskutera olika aspekter av CRISPR/Cas9 för att studera arvsmas- san, den så kallade gensaxen. Ulfs insikter i ämnet gjor- de att han blev kallad att invigningstala då Paula Paccini ställde ut verk i surrealistisk anda på Borås konstmuseum. Ulf förklarade i sitt tal att han kanske var lite omdömeslös som tackat ja, men att han borde besitta också de insikter som krävs för att inviga en konstutställning »eftersom jag är invald i Lukasgillet«. Under trion av gensaxar ser vi en Lukaskvartett bestående av Peter Löwegren, UK, Robert Hofbauer och Gunnar Jansson – den senare i en konstfull närkamp med sin stråke.

Lukasmålare: Hans Verduijn
Årtal: 2021

keyboard_arrow_up