Lukas som målare och motiv

Till synes är detta bara ett porträtt av Lukasbrodern, tilli- ka biskopen Johan Tyrberg, och som sådant tar det fasta på den treenighet sagde prelat bekänt sig till i en intervju i Sydsvenskan: »grill, vin och Gud«. Så här skall det tolkas – närmare bestämt bibeltolkas! Ty så står det i Psaltaren vers 141: »Min bön gälle inför dig / som ett rökoffer / Mina händers upplyftande / såsom ett aftonoffer« och vad ser vi biskopen göra här om inte förrätta icke blott ett utan tvenne rökoffer? Vidare kan vi konstatera att porträttet är fullt av interpikturella referenser. Inte blott ser vi här en inmålad version av Thorvaldsens berömda Kristusstaty, vi återfinner även Jon Åkerlunds julskinka (här kryddad med jordens salt). Den kan i detta sam- manhang kanske syfta på julen som en kristen högtid, men än mer kanske påminna oss om att kristendomen är en av få världsreligioner där man faktiskt får lov att äta fläsk (och för eventuella vegetarianer erinras om att allt kött är hö).

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up