Ljung uti Lund

Bildens tema är »Ljung uti Lund (företagets namn), Lund uti Ljung och Ljung uti TV«. Bakgrunden är att Gustav Ljung medverkade i TV:s Antikmagasinet med Knut Knutson i ett program om tenn. Betraktar man målningen ser man Gustav Ljung, i en Kristusliknande inkarnation, trona i mittbilden av en triptyk. I hans inre ser man hur Lund stiger upp, här i form av en parafras på GAN:s kända målning »Syntes av en stad«. I TV-programmet blir tennpokalernas och tennfatens historia blottlagd, vilket osökt kommer den minnesgode tid- ningsläsaren att tänka på en intervju med Sture Johannesson. Hans kanske mest kända bild syns därför till höger i tripty- ken. Texten »sturigt blottlagd« är en påminnelse om denne konstnär, som uppmärksammats i Sydsvenskan apropå en ut- ställning i London. Intervjun hade rubriken »Jag är blott- lagd«. Till vänster i bilden ser vi Magrittes berömda paraply där vattenglaset denna gång ersatts av en tennpokal. Längst till vänster under paraplyet ser man några blommor – kom- positionen kräver dessa färgklickar – och en hand som plock- ar några av dem. Under blommorna står den anslående tex- ten: »HÄR LUKAS DET«.

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2010

keyboard_arrow_up