Krav på kravmärkning

Krav på kravmärkning! Gunnar Ottosson tillverkar färg som ändå inte är kravmärkt. Färgen behöver inte märkas, den märks ändå. G.O. kan därför lova gult och gröna skogar. På hyllorna syns aldrig tidigare skådade färger; blött och rått i stället för blått och rött… Hemliga gifter finns med men de flesta är ogifta. Sunda vätskor samsas med tomburkar. På golvet ligger ett oöppnat brev, ett krav (frimärkt kravbrev – eller kravmärkt fribrev, det är frågan).

Lukasmålare: Janne Ahlin
Årtal: 2005

keyboard_arrow_up