Kontakt

Lukasgillet
Norra Promenaden 9
222 40 LUND
info@lukasgillet.se

Ålderman: Johan Stenström alderman@lukasgillet.se
Vice ålderman: Per Lindström vicealderman@lukasgillet.se
Skattmästare: Robert Hofbauer skattmastare@lukasgillet.se
Sekreterare: Mats Rydstern sekreterare@lukasgillet.se
Arkivarie: Thomas Holm arkivarie@lukasgillet.se
Gillesmästare: Ulf Kristoffersson gillesmastare@lukasgillet.se
Ritmästare: Gunnar Ottosson ritmastare@lukasgillet.se
Kommunikationsmästare: Per Lindström kommunikation@lukasgillet.se
Webbmästare: Robert Hofbauer webb@lukasgillet.se

Bildkrönikör: Fredrik Tersmeden
Gillesfotograf: Jonas Jakobsson
Konsertmästare: Sverker Zadig
Sångmästare: S Ola Thulin
Styrelseledamot: Göran Hermerén
Styrelseledamot: Gunnar Jansson

keyboard_arrow_up