Kär lek och kärlek

Centralpartiet i bilden upptas av en bild av Brancusi- skulpturen, Omfamningen eller Kyssen. Den flanke- ras av personer representerande olika mer eller mindre heta kärleksförhållanden. Till vänster om skulpturen syns Holger Radners ansikte. Anledningen är hans för- slag att förvandla Lunds konsthall till kulturcentrum med utrymme också för konstarter som musik och dans. Bakgrunden är de vikande besökssiffrorna för Lunds konsthall och de stigande för Skissernas muse- um; båda byggnaderna är avbildade till höger i plan- schen. Men anledning av detta, kan man anta att kär- leken mellan honom och Åsa Nacking är mindre pas- sionerad än kärleken mellan Jan Mårtenson – som skymtar överst i bild – och hans fru Anne Sofie Roald. Jan han just utkommit med en uppmärksammad dikt- bok, som beskriver denna sin kärlek. Som extra bonus finns i bilden en allusion på den pågående debatten om spårvägar i Lund, som utgår från Muncks »Skriet«, i vilket målaren instämmer!

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2013

keyboard_arrow_up