Jonas Lloyd bygger nytt

Det nya parkeringshuset i Sege Park är lite av Mal- mös spjutspets inom klimat och innovation. Genom att helt bygga i trä minskas klimatpåverkan samtidigt som det möjliggör för flexibilitet i konstruktionen inför en föränderlig framtid. P-huset är ritat av arki- tekt Jonas Lloyd, en Lukasbroder som gärna tänker utanför boxen. Han har utgått från ett livscykelper- spektiv, använt innovativa arkitektoniska och bygg- nadstekniska lösningar som ska bidra till en varia- tionsrik och hållbar stadsdel. Fasaden kommer bland annat att ha vertikalt hängande trädgårdar.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2021

keyboard_arrow_up