Jan Torsten Ahlstrand

Den kände Lundakulturprofilen och Lukasbrodern Jan Torsten Ahlstrand, som under året har jubilerat (70 år), skrev tidigare i år en arg insändare i Sydsvenskan där han krävde bättre skötsel av Lunds kommuns offentliga skulpturer och utsmyckningar. Dessa har enligt J.T.A. under en följd av år vanskötts å det grövsta. »Jag har med min plansch velat illustrera hur en sådan vanskött offent- lig utsmyckning skulle kunna se ut. Vissa likheter med en viss Teg- nerstaty kan anas men är det inte så att likheten med en annan tidi- gare nämnd person är mer påtaglig? Det något pompösa uttrycket kanske kan verka en aning överdrivet, men kan ändå i någon liten mån vara i överenstämmelse med, och kanske till och med vara kongenialt med den avporträtterades strävan?

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2008

keyboard_arrow_up