I Rembrandts sekel

Åldermannen Birger Bergh har efter många års forskning översatt dikter av den fine 1600-tals lyrikern och skurken Lars Wivallius. Birger har genomgå- ende fått lysande recensioner. Åldermannens forskning är anmärkningsvärt noggrann och på planschen har han hamnat i Rembrandts sekel. Wivallius var född år 1605 och var därmed ett år äldre än Rembrandt. De båda avled samma år, 1699. På planschen sitter Wivallius i sin fängelsehåla och skaldar på blad efter blad, vilka fladdrar och kommer i dagen, fladdrar ut på bordet och blir förstått, tolkat och synligt först nu genom åldermannens försorg. Skulptören Thure Thörn, som avlidit i år, figurerar i sin himmel tillsammans med skojaren och lyrikern Wivallius.

Lukasmålare: Sune Rudnert
Årtal: 2005

keyboard_arrow_up