Husse och schäfen

Här ser vi gillets högt skattade skattmästare Peter Löwegren på en plansch som visar vem som är schäfen där hemma – det är husses hund, en golden retriever med en särskild plats i det Löwegrenska chefshjärtat (Dogman i Lund). Pipan känner vi igen, lite mer förvånande är Stalinbysten i brons, men troligen en trofé från en av många resor öster ut? Trion som far i luften runt Peter för också tankarna öster ut, men de är att betrakta som »affärshemligheter« och kan därför inte kommenteras här och nu…

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2003

keyboard_arrow_up