Hommage á Sune Rudnert

Bilden är en triptyk. Som pilen antyder skall den läsas från höger till vänster. »målar in sig i konsthistorien« Det högra fältet baseras på en av Sunes egna målningar, försvinnande rum från 1971 (Malmö konst- museum) som här ges en ny innebörd och visar hur Sune målar in sig i konsthistorien alternativt i himlen. »brandskattar historiemålarna« Centralpartiet domineras av ett porträtt av Sune. Bakom detta finns en något uppjazzad version av Carl Gustaf Hellqvists »Valdemar At- terdag brandskattar Visby« från 1882 (Nationalmuseum), en målning som diskuterades utförligt i Sunes doktorsavhandling i konsthistoria (konstvetenskap). »får nycklarna vid pärleporten« Det vänstra bild- fältet visar hur Sune, ridande på Lukastjuren, får guldnycklarna till Lukasmålarnas himmel. Målningen är en parafras på Carl Larssons »Gustav Vasas intåg i Stockholm«.

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2007

keyboard_arrow_up