Högevall – en dyr historia

Lundaborna fick 2014 inte bara ett efterlängtat om- och tillbyggt badhus utan också ett riktigt äventyrs- bad på halsen. Byggkostnaderna skenade med två- siffriga miljonbelopp liksom den årliga »hyran« för skattebetalarna… Mer än en lundabo undrade om inte stadens styrande tagit sig vatten över huvudet. Allt ingår – all inclusive… Bilden av Högevallsbadet för tankarna till romerska bad, sinnlighet, sexualitet och ett liv i vatten.Vatten, valv, vulva – v v v… Bad- huset har fått sitt namn efter »höge vall«, resterna av den medeltida stadsvall som skiljer Stadsparken i Lund från Observatorieparken. När Lund–Revinge– Harlösa järnväg passerade platsen fanns här en sta- tion med namnet Högevall. Redan 1861 inrättade fattigvården en badinrättning vid Lilla Algatan och det finns elaka tungor i Lund som menar att det är fattigvården som på nytt slagit till och låtit miljo- nerna rulla. 1882 stod Lunds nya badhus klart på platsen för dagens »Äventyrsbad«. 1937 revs det för att lämna plats för Lunds stadsbadhus som i sin tur revs 1977… Högevallsbadet, som invigdes 1980 och återinvigdes 2013, är således det tredje badhuset på samma plats.

Lukasmålare: Hans Verduijn
Årtal: 2014

keyboard_arrow_up