Hatten av för Fredrik Tersmeden

Gillets forne bildkrönikör har utsetts till hedersdoktor vid Lunds univer- sitet där han nio-till-fem-jobbar som arkivarie. Han hedras för sin entu- siastiska kunskapsförmedling om universitetets historia och väsen, såväl i som utanför akademin. Lukasgillet vill inte vara sämre och hedrar vår vän med en plansch som hade gett honom tillfälle att kommentera att för en sann humanist är det lagerkrans som gäller. Notera hur elegant denna svävar bakom doktor honoris causa i en vackert påskgul (?) och lite guldig porträttstudie.

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2022

keyboard_arrow_up