Hans Verduijn och hans Lukasbröder

Hans Verduijn är en av de bröder som blivit mest avbildad på Lukasplanscher under senare år. Här för Hans Verduijn en di- alog med Hans Verduijn om varför Hans Verduijn är avbild- ad så ofta, trots att Hans Verduijn själv aldrig målat av Hans Verduijn. I själva verket kan man uppfatta Hans Verduijn som en spegelbild av självaste Hans Verduijn. Är det verkligen jag, undrar Hans Verduijn. Men Hans Verduijn är inte den ende Lukasmålaren som förekommer ofta på Lukasmålningarna. På bordet framför Hans ser vi andra vanligt förekomman-
de i form av små statyer. Vi ser Carl Foung idogt lyssnande, cyklisten Thomas Holm, skattmästaren Peter Löwegren, pre- sentatören Lars Vilks, åldermannen Göran Hermerén, arkiva- rien Anders W. Mårtensson och sist men aldrig minst Ronny Hård, för att nu nämna några som brukar vara med på våra Lukasmålningar.

Lukasmålare: Ulf Stålhane
Årtal: 2010

keyboard_arrow_up