Gunnar Ottosson

Lukasmålaren Jon Åkerlind har varit klubbmästare i Skånska Konstnärsklubben. Han är glad i att laga mat vid sidan om sitt konstnärskap. När han lagar, blir han laddad med positiva joner och det bildas miljoner Joner och här håller han på med på att bli Joniserad och ibland Jon-glerar han med maten. Han är en matglad sällskapsmänniska, som säger sig hellre ta två snapsar av en sort än en snaps av en annan sort. Jonosfären börjar redan vid Jons grytor och ordet är sammansatt av Jon och atmosfär och ibland uppstår jonosfärstörningar.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 1998

keyboard_arrow_up