Gunnar Ottosson

God man, det gäller att skriva ett bra kontrakt, vilket förhindrar en plågsam död. Då måste man ha en god man. Om det inte finns hopp kan man skriva ett kontrakt. Plågade själar till höger förvandlas genom kontraktet och blir lyckliga änglar. Sjuka människor blir lyckliga. I ramen ses växelvis änglar och djävlar. Göran Hermerén, landets ende professor i medicinsk etik, är positiv till så kallad livstestamenten. De kan vara ett medel för att undvika en utdragen och plågsam död. Hermerén poängterar det stora ansvar den tar på sig som blir god man. Samtidigt konstaterar han att inget system är helt perfekt. På planschen vandrar själarna från ett rent helvete genom kontraktet, där det händer något gult. Kontrakten kan vara ett medel för att undvika en utdragen och plågsam död. Hermerén poängterar det stora ansvar den tar på sig som blir god man.
Samtidigt konstaterar han att systemet är helt perfekt.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 1998

keyboard_arrow_up