Görans tal

Bröder I Lukas,

Jag vill hälsa alla varmt välkomna till årets julgille och alldeles särskilt de nyinvalda, som jag hoppas ska bli flitiga deltagare i våra aktiviteter.

I min tyska grammatik stod det: ”Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen”. Den som gör en resa, har något att berätta.
Jag vill tala om resor under några olika rubriker.

Månen
I somras firades 50-årsminnet av den längsta resa en människa gjort, astronauternas färd till månen. Men ingen av oss kommer att göra en så lång resa. Men många av oss har gjort korta  resor som varit viktiga. I mitt fall har jag gjort två resor som jag aldrig kommer att glömma. De har gjort ett outplånligt intryck på mig och som jag flera gånger återvänt till, både i måleri och skrifter. Jag ska här berätta om en av dem.

Majdanek
Den resan gick till Majdanek. Jag var i Polen för att föreläsa, hade hållit min föreläsning i Lublin, som ligger ganska nära ryska gränsen och hade en dag över. Det var en klar och lite kylig höstdag. Jag bestämde mig för att fara ut till det forna koncentrationlägret Majdanek, där tusentals sovjetiska krigsfångar och polska, tjeckiska och slovakiska  judar gasades ihjäl. De som var för svaga för att arbeta sköts ihjäl direkt.

Jag var i stort sett ensam besökare den dagen. Jag såg barackerna, gick genom gaskamrarna, in i huset där man hade samlat fångarnas kläder, glasögon och olika tillhörigheter  som sorterats i högar.  Himmler besökte Lublin 1941 och gav order om att detta koncentrations- och förintelseläger skulle etableras och SS deporterade mellan 74000 och 90000 polska judar till Majdanek. Därför blev jag också mycket störd när ett galleri i staden Lund ställde ut en känd konstnär, hans namn behöver inte nämnas, som påstod att han blandat in aska från Majdanek i sina målningar.  Kampen om uppmärksamheten i media är hård, också i dagens konstliv, där medialiseringen av konstlivet lett till att uppmärksamhet i media uppfattas som ett kvalitetskriterium.

Resor som allegorier
Leonard Cohen har i sin sista skiva en underbar sång ‘Traveling light’, där han vemodigt blickar tillbaka på den resa han gjort genom livet. Men resor kan också ges en symbolisk eller allegorisk innebörd – de används i litteraturen för att skildra en inre eller andlig resa Det mest kända exemplet är kanske John Bunyans allegoriska bok Kristens resa (The pilgrim’s progress).

Denna bok, först publicerad 1678, påstås ibland vara ett av världens mest sålda litterära verk. Kristen bor i staden Undergång med sin fru och sina fyra barn. Han förstår efter att ha träffat Evangelist, för att göra en lång historia kort, att han måste fly bort från allt om han vill överleva. Han måste börja söka efter den himmelska staden.

Livet ses då som en resa, där man passerar olika stationer, gör misstag, får insikter, samlar erfarenheter för att så småningom nå fram till något eftersträvat mål, ibland till den himmelska staden.

Lukasgillets resa
Lukasgillet har också gjort en resa under de snart 125 år det existerat. Det kan man konstatera utan att därmed göra några värderingar. Det syns både i de motiv som avhandlats i planscherna, och i valet av ämne för de föredrag som hållits i gillet. Går man igenom gamla årgångar av Finn, Lukasgillets tidigare publikationer, finner man en serie gedigna och högkvalitativa texter om historiska och kulturella företeelser, ofta från en lundensisk horisont.

Från början var fokus på det provinsiella, gärna det lundensiska; och konstlivet var då inte heller så internationellt som idag. Vi har haft föredrag om Dag Hammarskjöld i Kongo, om Bellman och hans tid, om nebulosor och galaxer i rymden, om klimatet, och flera amerikanska presidenter har figurerat I våra planscher.

Nostalgi har sina risker men också sitt värde. Lukasgillet har strävat efter att vara i tiden och spegla den – inom en ram som legat ganska fast och har sina rötter i ett Sverige som i många avseenden var ett annorlunda land än det är idag.

Tack
Jag vill sluta med ett varmt tack till alla som bidragit till att göra årets julgille till en strålande fest.

Sumererna uppfann hjulet, europeerna utvecklade jultraditionerna, och Lukasgillet firar julen på ett lysande sätt!

Lukas skål

 

keyboard_arrow_up