Bo Ossian Lindberg har tillträtt en professur i finska Åbo. Han kliver över ossianen och oceanen till grannlandet. Där bildar han sitt Ossianien vid universitetet. Av Bo och Åbo bildas nya instrumentet åboe; Han sprider, likt såningsmannen sår han frön från Lund till Åbo. Han fortsätter sitt arbete med konsttraktaten. 216 x 140 cm.

keyboard_arrow_up