Göran Hermerén

Jan Mårtensson slutar i och med pensioneringen vid Sydsvenskan i Lund efter många år. Travestering på Gustaf Cederströms Karl XIIs likfärd.
Överst till vänster i bilden anas Branderburger Tor, annekterad av SDS. Till höger i bilden har någon förklädd till Hans Janstad satt på sig en Luciakrona, förmodligen norska-jämtländska landskap som anas i bildens mitt och tittar längtansfullt mot de provencalska landskap han nyligen ställt ut. Medan de två-Jan och Hans- ser man oxen som ett järntecken i skyn. Nederst till höger ser man ne modern version av Karl den XII:s likfärd, och nederst till vänster står de närmast sörjande. Men vad hände egentligen? Bärs Jan Mårtensson ut på bår? Bärs kvinnan in i Lukasgillet? Bärs sista installationen ut? Rätta svaret står på målningens baksida. Det är ”nej” i samtliga fall. Trots pensioneringen fortsätter-som väl är- Jan Mårtensson att skriva i SDS. Trots Bengt Rookes engagemang lär det dröja innan första kvinnan väljs in i Lukasgillet. Även om intresset för installationer mattas betydligt, lär det nog dröja innan sista installationen bärs ut från en offentlig konsthall. Till några av svaren kan man lägga ett ”tyvärr”- betraktaren kan då själv välja om och vara det skall placeras.

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2001

keyboard_arrow_up