I likhet med de sex hittills presenterade stiftarna var konstnären Fredrik Krebs (1845-1925) en intressant personlighet. Han var född i Danmark och utbildade sig vid Kunstakademien i Köpenhamn, bland annat tillsammans med P.S. Kroyer och Anders Montan. Under sin studietid på 1860-talet följde han en gång med Montan över till Skåne och besökte då även Lund. Från sina tidiga studie år har han bl a berättat för Hans Erlandsson ”att han ofta mötte H.C. Andersen iklädd lång rock, storm och paraply, spatserande på Strøget, och hur denne vände sig om och stod och kikade efter, vem det kunde vara, som nyss så vördnadsfullt hälsat på den världsberömde. Av Søren Kirkegaard hade han blott ett minne. Det var på Christiansborgs slottsplats han mötte Kirkegaards djupa, grubblande blick, något som Krebs aldrig glömde. Krebs berättade om Kirkegaard, att denne, när han för fattade, vandrade ur rum i rum i sin stora våning och att han omedelbart ned skrev sina tankar vid där placerade pulpeter.”

Krebs öppnade tidigt en privat målarskola i Köpenhamn som drog flera elever från Skåne. Ryktet om den skicklige konstnären och hans undervisning spreds snabbt över sundet. I vilket sammanhang som professorn i kemi C.W. Blomstrand kom att träffa Krebs i början av 1800-talet är ej känt. Bekantskapen fick emellertid så småningom den effekten att Krebs flyttade till Lund för att bli lärare i teckning vid Tekniska skolan. Blomstrand var ordförande i skolans styrelse. Krebs knöts även till undervisningen vid Dövstum skolan. Hans undervisning innehöll bl a en förträfflig kurs i perspektivritning. Hans elever fick även ta delavhansmångaexperimentmed belysningseffekter och skuggornas färgspel i relation till solljuset. Den gedigna undervisningen innebar även att eleverna själva fick riva sina färger enligt gammalt mönster. Till undervisningen drogs bl a de blivande Lukasbröderna Anders Persson Waldur, August Johnsson, Anders Trulson, Herman Österlund och Johan Johansson.

Under 1890-talet började Krebs på allvar anlitas som porträttmålare, och åtskilliga är de porträtt som han utförde under sin verksamma tid i Lund. Hans konstnärliga skicklighet ut nyttjades även av de kyrkliga församlingarna i Skåne.Under årens lopp utförde han ett tjugotal altartavlor och på den stora tavlan med domkapitlets ledamöter komponerade han in en blomma mitt bland de på bordet placerade sammanträdeshandlingarna. ”Den skaenker jeg dem”, var Krebs kommentar.
Bland Krebs många intressen intog teosofin första plats. Enligt hans förmenande uppträdde mänsklighetens heroer på världsteaterns scen återkommande, men iförda olika masker. Han höll för troligt att Leonardo da Vinci hade återvänt som Goethe, Rafael som Mozart och Michelangelo som Beethoven. Krebs kunde citera de stora medeltida mystikerna och till hans aftonsamtal kom ofta Lukasbröderna Fredrik Vetterlund, Axel Herrlin och Ernst Norlind. Som vi tidigare sett var Sven Bengtsson den Teosofiska logens första ordförande. Krebs efterträdde honom i denna roll.

Fredrik Krebs är gravsatt på Frederiksbergs kyrkogård i Köpenhamn. På hans gravsten står följande skrivet: ”Graven er kun en gennemgang til hejere liv”. Det var alltså dessa sju utpräglade personligheter som var stiftare och som träffades under våren 1898 och lade grunden till Lukasgillet. Det har förekommit att även andra personer har nämnts som tillhörande stiftarnas skara. Konstnären August Johnssons och stadsfogde Carl Johan Sjöströms namn har figurerat i sammanhanget, men Otto Rydbecks personredovisning 1948 måste vara den korrekta.

keyboard_arrow_up