Rembrandt målade som bekant ett mycket stort an- tal självporträtt. Lukasgillets egen holländske mästa- re Hans Verduijn har också hittat ett återkommande tema: bordsscener från gillets höstmöten. I årets vari- ant blandas högt och lågt. Här blåser Gillesmästaren i hornet för tidigare vice åldermannen Peter som ef- ter ett kvarts sekels trogen tjänst i gillet erhåller såväl pension som en rejäl medalj. Den behängde besvarar hedersbetygelsen med en snaps. Till höger ses Lukas- bröderna Alf Björk och Anders Sellman inbegripna i livligt samspråk. De kan dock samtidigt inte låta bli att undra: vad hände med de där utlovade tryfflarna till kaffet? Är det Grand som – likt med ärtsoppan 2018 – ännu en gång fallerat i servicen? Nej, den- na gång går hotellet helt fritt och skulden får läggas på en annan, icke besläktad, Paulson: Lukasbroder »J P« som tagit det gemensamma konfektfatet som sitt eget! Även om målningens komposition kan föra tankarna till Leonardos »Nattvarden« vill vi nu inte gå så långt som att hävda att J:et i »J P« skulle stå för Judas och att antalet tryfflar var identiskt med ett visst kvantum av silverpenningar.

keyboard_arrow_up