Etik och estetik

Ålderman Anders W. Mårtensson och museichef Sven Rosborn är båda medeltidsarkeologer och har dessutom det gemensamt att de skriver artiklar i Malmömagasinet respektive Lundamagasinet (sam- ma tidning med olika omslag och namn). Anders W. skriver om arkeologiska fynd gjorda i Lund och Sven Rosborn tar upp mot- svarande iakttagelser från Malmös gamla kvarter. Bland annat har åldermannen specialiserat sig på käppar i olika gravar. Man försåg den avlidne med sin stödkäpp i graven för att denne skulle få hjälp också i sitt liv bortom horisonten. Sven Rosborn berättade yvigt och levande för Lukasbröderna på Lukasdagen om den vikingaby, där Sven är lagman. Bebyggelsen är belägen vid Foteviken, vilket framgår av planschen. Hans fötter pekar mot foteviken.Vi ser på planschen att åldermannen pekar mot det arkeologiska Lund, medan Sven hål- ler sig till sitt gamla Malmö och fotvikingarna lite längre söderut; orternas silhuetter skymtar i bakgrunden. Allt medan Lukastjuren håller sig i bakgrunden.

Lukasmålare: Sune Rudnert
Årtal: 2003

keyboard_arrow_up