En sedel-lärande historia

Riksbanken uppmärksammar sex förtjänstfulla svenskar på sina nya sedlar. Astrid Lindgren fick lägsta valören och Dag Hammarskjöld högsta… Att allas vår sagotant fick »tjugan« kan ses som en påmin- nelse om den dagsedel (örfil på pilsnersvenska) som »den pompiga tossan« gav gamle Sträng när hon skrev »Sagan om Pomperipossa«. Lukastjuren har smugit med ett j och vill på tjurars vis göra denna sede- och sedel-lärande historia till en sejdel-lärande!

Lukasmålare: Hasse Karlsson
Årtal: 2015

keyboard_arrow_up