»Det stora kretsloppet«

Utgångspunkten för planschen är att kronprinsessan Victoria besökte Malmö i september för att inviga den nya KK-kliniken. Bland vär- darna fanns, givetvis, Lukasbrodern, födgeniet och gynekologipro- fessorn Nils-Otto Sjöberg, som blev helt betuttad i kronprinsessan… Victoria kidnappades efter invigningen av Nils-Otto, som tog henne med ut på en cykeltur i det stora Kretsloppet, över bron mot COP 15. Färden blev allt vildare och Victoria klarade den endast genom att hålla hårt i »stången«. Nils-Otto körde för dagen av strategiska skäl för Monarkstallet. Lukasmålaren Calle Foung har via sina miljökana- ler emellertid fått veta att hela evenemanget, egentligen och i tidens anda, handlade om att inrätta en ny professur i Gyn-Ekologi och att omvandla den nya kliniken till att bli mer ekologisk och klimatsmart. Den kommer således att döpas om till KretsloppsKliniken (KK). För att klara de nya förutsättningarna krävs emellertid även ny termino- logi, bättre anpassad till den ekologiska verksamheten. Victoria har bland annat letat efter och hittat några användbara uttryck i Natio- nalenCYKLOpedin:
• Fortplantning kan komma att utvecklas till en ny födkrok för Österleningarna. Det talas redan om Grenmanipulation i stor skala. Bland annat är ympning med Y-kromosomer är på tal.
• Navelskådning är, sedan länge, en populär folklig företeelse
på Kiviks marknad.
• Som ett övergångsproblem får KK nu ta klimateriebesvären
på större allvar.
• För att föda ekologiskt behöver man numera även köpa en utsläppsrätt.
• Naiviteten (nativiteten?) beräknas öka mycket snabbt i och med den gröna vågen. Avslutningsvis kan man på bilden kanske skönja en viss pregnans hos Victoria. Misstankarna må komma att besan- nas, men först år 2011 enligt konvenanskontoret.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 2009

keyboard_arrow_up