Den tutande gillesmästaren

Det tutas en hel del på Lukasgillets middagar. Inte minst gäller det på julgillet på Grand. Den som tutar allra mest är gillesmästaren. För att fånga de närvarandes uppmärksamhet använder sig Ulf Kristoffersson sig av ett horn. Det är således inte ett dryckeshorn han har med sig på festerna, utan ett blåshorn. I detta blåser han när det är dags att sjunga och sedan tuta, eller för att i övrigt påkal- la uppmärksamheten. Till vardags arbetar Ulf som överläkare på avdelningen för klinisk genetik på lasarettet i Lund, av politikerna kallat SUS. Här träffar han – alltid prydligt klädd i handknuten kravatt – patienter och deras gener. Dessa är säkert lika glada som Lukastjuren, att gillesmästaren avstår från att sjunga.

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2011

keyboard_arrow_up