Den meste planschmålaren

Den flitigaste Lukasmålaren, skulptören Thure Thörn, har avlidit. Han har målat planscher under 50 år – ett helt halvsekel – och är därmed den meste planschmålaren i Lukasgillet genom tiderna. Här låter han sin oxe dra lasset med ytterligare planscher och nu har han verkligen tid på sig att slutföra sitt monumentala arbete.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2005

keyboard_arrow_up