»Den långe Nihlén växer ytterligare«

Efter en flitig vattning av Malmö stads stadsträdgårdsmäs- tare Gunnar Eriksson så har redan långe konstnären Staffan Nihlén vuxit ytterligare och fått räckvidd ända från Cle- menstorget i Lund där han har stuckit upp sin fot, till stads- biblioteket i Malmö där han sticker upp sin hand, detta som en hyllning till skalden Hjalmar Gullberg. Allt övervakas av kulturchefen och amorinen Bengt Hall.

Lukasmålare: Johan Lünnér
Årtal: 2007

keyboard_arrow_up