Den Ladoniska rondelltjuren Mu-hammad

Bilden föreställer Lars Vilks, statssekreterare i Ladonien, när han till- verkar det första exemplaret av en rondelltjur, uppbyggd efter princi- pen som grundlades under konstruktionen av den ursprungliga ron- dellhunden. Tanken är att rondelltjuren i första hand ska kunna bli en lönsam exportprodukt, framförallt till grannlandet LukAsien. Väg- arna bär sedan lätt vidare, kanske inte i första hand till Rom, utan närmast till Oxie, Stångby, Bulltofta, Kopenhagen och kanske senare till och med ända ner till orientens Konst-Antinopel (Istanbull). Trä- det till vänster är ett Mullbärsträd och nere vid stranden står kossan Ko-Ran och trånar efter den kraftfulle Mu-Hamad, en tjur uppbyggd av segaste virke. En riktig avelstjur, framförallt för de kossor som »by coincidence« tar genvägen genom rondellen. Vilks räknar på sikt med att även köttproduktionen i Ladonien ska komma igång ordentligt. I första hand satsar man på att kunna leverera Europas bästa Plankstek. Exportkrediter har erhållits från den egna riksbanken, som i grannlan- det Sverige brukar kallas för Västbanken. Handelsvalutan utgörs av lan- dets sedvanliga Örtug. Problem kan emellertid uppstå, då Ladonien fortfarande har spända utrikesförhållanden med Sverige och San Mari- no, länder som Ladonien tidigare förklarat krig. Vid 38:e längdgraden råder dock för närvarande krigsstillestånd. Jordbruksministeriet förbe- reder dock en andra provsprängning av den egenutvecklade vetebom- ben. Tills vidare nöjer man sig lite trevande med en och annan skärm- ytsling. I vattnet utanför Ladoniens kust består fiskbeståndet mest av Hajj, Jeddah, K-olja, Kabuljo och Burkasill. En och annan ointressant Sikh har dock siktats långt ute på redden. Från Sverige driver endast surströmmingar i land.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 2010

keyboard_arrow_up