Carl Foung

Lars Vilks är föreslagen president i riket Ladonien.
År 1996 blev Ladonien självständigt, landet som är närmast gränsande till, och omslutet av Sverige, liggande vid Kullabergets fot. Ladoniens riksföreståndare är Lars Vilks och landet består av sex län.Myntenheten är Örtug(1 Örtug=10 svenska kronor)
Grannlandet Sveriges Justitiekansler har kritiserat länsstyrelsen i Malmöhus län för att man inte har intervenerat i Ladonien och bekämpat fienden. Även Ladonien har emellertid sina skandaler. Med anabol genetik har en blå kreatursras experimenterats fram. På bilden ser vi ett praktexemplar av rasen Ladonian Blue, tjuren Lucas, suktande efter den svenska låglandskon Kulla-Gulla. Med sin utomordentliga genvägsteknik lär han snart vara på plats. Ett litet aber är dock den svenska spionubåten som chartrats av LRF. 280 x 149 cm.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 1996

keyboard_arrow_up