Lukas Ferdinand, den unge ”påläggskalven”, som nu måste ta över efter Lukas GRANDioso, som blev 100 år som s a s lämnade in lagom till det nya århundradet. Viktigt att notera är att Lukas Ferdinand kom till efter ett besök, som Lukas Grandioso gjorde på EU-kontoret i Bryssel, då han tillfälligt träffade Lukas Ferdinands blivande mamma. Visserligen blånekade han först till att vara fader till lillkalven, men nu kallas ättelägget till tjänstgöring i Lukasgillet, efter att faderns hastiga frånfälle.
Han ligger under korkeken och har det mysigt värre, men Stenstoden Broman är ju en handlingens man och tar saken (dvs svansen) i egna händer och försöker dra igång Ferdinand. Bilden visar att han har fått upp ångan och det är väl nu bara en tidsfråga tills det blir riktig fart på honom. Ewert Wrangel tittar bekymrat på tillställningen.

keyboard_arrow_up