Carl Foung

Storm P. Bilden visar Ove Agrelin, Lukasgillets verkligt professionelle Danmarksfarare, som håller på att landa någonstans på Själland, helt nära den halvfärdiga bron. Det är en märklig samling människor som möter honom, nämligen rödnästa danskar à la Storm P.
Ove har färgat sin näsa blå, för att man skall känna igen att han är svensk. Bilden bygger nämligen på en händelse, då man frågade Storm P om han verkligen alltid måste måla blå näsor på de svenske. Han lär ha svarat att han mycket väl skulle kunna ändra på det, men undrade samtidigt, hur man då skulle kunna se att de är svensker.
På bilden utropar Ove ”Hvergang!” på frågan, ” När är det att åka till Köpenhamn?”
Det kan eventuellt vara på plats att här dra den verkligt fina Storm P-historien, något som Ove själv skulle kunna göra, nämligen följande:
Den ene luffaren – Man sku´ha ´de penge, som man har giet ud til bajere!
Den andre luffaren – Ja, sikke en masse bajere man sku´ha´for de pengerne!

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 1998

keyboard_arrow_up