Ståndsmässig förövning till Lukasgillet, ny tradition har skapats med lundaknaken, som ibland kallas nämndemannapittar. Oden – enögd översteceremonimästare – Thure Thörn med de två skvallerkorparna och de två vikingar Tage E Nilsson och Sune Rudnert övervakar att allt går ratt till.

keyboard_arrow_up