Carl Foung

Lopp-Olles vandring genom Lundagård stöttad av karikatyrmästaren, f d Lukasbrodern Carl Henrik Jensen-Carlèn. Olof Ryberg enl uppgift för Lopp-Olle p g a att hans doktorsavhandling handlade om loppor på fladdermöss. (se fladdermössen ovanför AF).
Vi tror emellertid att namnet kommer sig av att Olof ”levde loppan” i Lund under sin studenttid.
Lopp-Olle tar sig hem mellan Lundagårds almar och bokar visslandes likt fladdermössen som enligt uppslagsböckerna
… ”i flykten vägleder sig genom en sorts ekolodning; höga läten utstöts och återkastas från föremål till det känsliga örat”.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 1992

keyboard_arrow_up