Årsmötet

Lukas årsmöte på Grand 18 oktober 2012
Patrick Amsellem från Skissernas högtidstalade

IMG_1569

Lukasbröderna samlades traditionsenligt på Lukasdagen den 18 oktober i Lukassalen på Grand hotel för att hålla årsstämma. De styrelseledamöter som stod på tur att omväljas omvaldes. Styrelsen hade på sitt senaste föregående sammanträde beslutat bevilja medlemskap i gillet till ett rekordstort antal nya Lukasbröder, sammanlagt 18 nya bröder.

Den nye chefen på Skissernas museum, Patrick Amsellem, högtidstalade och berätta de sina planer för museet. Skissernas museum grundades 1934 som ”Arkivet för dekorativ konst” av dåvarande professorn i konsthistoria Ragnar Josefsson (1891-1966). Avsikten var att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen – ”konstverkets födelse” – som Ragnar Josefsson kallade det. Från början var arkivet bara en större samling vykort av offentlig konst. Prins Eugen var den förste att skänka sina skisser till Arkivet.

I dag innehåller samlingarna närmare 30 000 föremål från stora delar av världen och är sedan 1979 en egen enhet, direkt underställd rektorsämbetet vid Lunds universitet. Museet har expanderat i olika omgångar. Vid den senaste tillbyggnaden räckte inte pengarna till alla planer, så bygget fick delas upp i två etapper.

Nu har den nya chefen Patrick Amsellem en donation i storleken 20 miljoner till sitt förfogande. Men han har också en – om än välvillig – universitetsbyråkrati emot sig innan han kan börja använda pengarna.

Patrick Amsellem berättade att han helst vill se en ny entré med en egen restaurang eller ett café, som kan fungera som mötesplats. Museet behöver och rustas upp en del, bland annat med ny belysning, svenska salen ser ut som den gjorde 1959 och så vidare. Han vill inte vända upp och ner på allting, men ”ett museum får inte se ut som ett mausoleum”. Och det här muséet behöver också tillgång på modern teknik. Om ett par år får vi se vad resultatet blev av Partick Amsellems visioner.

IMG_1559

keyboard_arrow_up