Andrzej Ploski

Sigge Cederlund, gillesmästare i Lukasgillet, fyllde 70 år och föreläser om Piraten så att publiken blir stum av hänförelse. Han ledde Lukasgillets utflykt till Danmark. Den blev som sig bör mycket uppskattad av deltagarna, framför allt därför att han visade vägen till närmaste ölbutik så snart de passerat Öresundsbron.
På planschen ser vi kartan över de sydsvenska och danska trakter där utfärden företogs.
I Jyllands skepnad visar sig en fiskare, vilken i sitt nät har fångat Sjaelland här i gestalt av Den lille havfrue. I Skåne ser vi en gås i näbben, överräckande en Lundaknake till den vackra kvinnan, som i sin tur besvarar gåvan med en röd dansk pölse. detta ycks pågå där Öresundsbron finns och representerar därför Lukasgillets första gemensamma överfart.
Knake mot Pölse. Kulturutbyte mellan Lund och Köpenhamn (trots viss skepsis från dansk sida) intensifieras genom Lukasgillets besök på andra sidan sundet.

Lukasmålare: Andrzej Ploski
Årtal: 2001

keyboard_arrow_up